RSS

Defragmentacja z wiersza poleceń

Liczba odsłon: 1507

Użytkownicy Windows XP (i prawdopodobnie również Windows 2000) chcąc szybko uruchomić defragmentację dysku lub zautomatyzować proces defragmentowania wybranych partycji w czasie, gdy komputer nie jest używany, nie muszą szukać dojścia do graficznego interfejsu użytkownika wbudowanego w system defragmentatora.

Najprostszym sposobem jest otwarcie okna tekstowej konsoli systemu (cmd.exe) i wydanie polecenia defrag z literą oznaczającą partycję podlegającą defragmentacji. Dodatkowy przełącznik -v umożliwi wyświetlenie szczegółowego raportu na temat fragmentacji partycji przed i po operacji, zaś opcja -f wymusza defragmentację nawet jeżeli na partycji jest zbyt mało miejsca (choć należy pamiętać, że operacja będzie wtedy trwała wielokrotnie dłużej, a jej efekty będą dosyć mizerne).

Pełna ścieżka polecenia może wyglądać zatem następująco: defrag d: -v


Więcej takich hintów! :)
@Tomasz Rojek: W wiekszości wypadków wystarczy w wierszu poleceń wpisać parametr /? , -?, -help itp. oprócz polecenia, aby uzyskać bardziej dokładne informacje na temat jakiegoś narzędzia, polecenia systemowego.