RSS

RSS wymaga określenia czasu GMT

Liczba odsłon: 6

Kanały RSS mogą zawierać element <pubDate> określający datę i czas publikacji wiadomości (jest to element opcjonalny). W jego wnętrzu znajduje się deklaracja daty i czasu zapisana zgodnie z RFC 822 (na przykład: Mon, 12 Sep 2005 18:37:00 GMT). Przeglądarki RSS mogą wykorzystywać ten element do podkreślania wiadomości z ostatnich dni, wyszukiwania wiadomości albo po prostu wyświetlania informacji o momencie publikacji.

Niestety, mimo, że wymagany format daty i czasu pozostawia możliwość określenia strefy czasowej, wymagana jest strefa GMT. Jest to znaczące uproszczenie dla programistów tworzących czytniki RSS, wymaga jednak uwagi ze strony webmasterów. Co najgorsze, nie jest to uwzględniane we wszystkich poradnikach.

Na szczęście w przypadku większości języków skryptowych konwersja na strefę czasową GMT nie jest wielkim problemem. Na przykład w języku PHP wystarczy zastąpić odwołanie do funkcji date() wywołaniem gmdate(), by w wygenerowanym kodzie RSS data i czas pojawiały się we właściwej formie.