RSS

Szybkie odwołania do zmiennych w PHP

Liczba odsłon: 7

Podczas pisania kodu PHP często zachodzi potrzeba wprowadzenia w kod HTML zawartości zmiennej. Klasyczna konstrukcja <?php echo $nazwa; //?> jest co prawda czytelna i względnie zwięzła, potrafi jednak wyraźnie wydłużyć kod, zaciemniając go niepotrzebnie.

A można prościej. Konstrukcja <?=$nazwa?> jest znacznie krótsza i – podobno – bardziej efektywna.

Happy hacking!


A dodatkowo można w widoku stosować alternatywną składnię PHP, w której zamiast <? if (wyrazenie) { ?> piszemy <? if (wyrazenie): ?>, a zamykamy instrukcję warunkową czytelnym <? endif ?>. Podobnie można używać np. pętli.
Tylko chyba nie wszędzie to zadziała (short_open_tag)?
Cześć; zimno coś dzisiaj ;))
Tak, niestety ten skrócony zapis wstawienia zmiennej nie działa, jeżeli włączy się opcję short_open_tag. A szkoda, bo w przypadku dużych tabel z danymi wstawianymi za pomocą PHP można uzyskać wyższą czytelność kodu.
Wg mnie zadziała wszędzie.