2

Szef kuchni poleca

Stanisław Marek Królak
Informacja o tematyce i zawartości numeru czasopisma.
3

Zaczęły się schody...

Marek Młynarski
Opis problemów związanych z terminowym i ekonomicznym wydawaniem Komputera oraz plany na najbliższą przyszłość.
3

Odstajemy...

Grzegorz Eider
Felieton zwracający uwagę na brak dostępu do najnowszych technologii i rosnące zapóźnienie w stosunku do reszty świata mimo do niedawna zdawałoby się wydolnej sieci importu nowoczesnego sprzętu komputerowego.
4

Na (więcej niż) 10 dni przed drukiem

Marek Młynarski
Kolumna ekspresowa zawierająca informacje z ostatniej chwili.
5

Zaczynaliśmy od edytora

Marek Car
6

Połączone siły matematyków

Marek Car
7

Komputer w walce z rakiem

Tadeusz Jedynak, Janusz Szymanowski
8

Fryzura z komputera

Przemysław Wnuk
9

Nowości sprzętowe

Przemysław Wnuk
10

Nowości programowe

Przemysław Wnuk
Krótki przegląd nowości na rynku oprogramowania.
10

Dziesięć przykazań antywirusowych

Przemysław Wnuk
Zestaw zasad, których przestrzeganie miało ograniczyć szanse na zainfekowanie komputera użytkownika wirusami powszechnymi w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.
11

Komputeryzujemy się

Krzysztof Matey
12

Czytaj!

Stanisław Marek Królak
Recenzja książki Systemy czasu rzeczywistego, Roman A. Plaża, Eugeniusz J. Wróbel , WNT 1988.
12

Terminator Terminologiczny [28]

Stanisław Marek Królak
Cykl artykułów promujących nazewnictwo informatyczne zgodne z duchem języka polskiego.
12

Listy

Korespondencja z Czytelnikami.
14

Łaty na Turbo Pascalu raz jeszcze

Mariusz Pietruszka
16

Komputer dla medyka [8]

Ryszard Tadeusiewicz, Andrzej Izworski
17

Co wybrać?

Krzysztof Matey
19

Magazynek

Mateusz Krzyk
20

Bezcenny archipelag

Krzysztof Matey
21

POKE n,∞

Grzegorz Czapkiewicz
22

Jarmark gier

Tomasz Mazur
23

Klub mistrzów Komputera

Leszek Rudak, Marcin Jędrzejewski
24

Forum

26

Programowanie systematyczne [1]

Ryszard K. Kott, Krzysztof Walczak
30

Statystyka i komputery w medycynie [1]

Marek Cieciura
Pierwsza część artykułu omawiającego od strony teoretycznej zastosowanie informatyki w celu automatyzacji operacji statystycznych na danych medycznych.
31

Pierwszy kroczek

Andrzej Kadlof
34

Wirusy atakują [4]

Andrzej Kadlof
Opis zasad profilaktyki antywirusowej wraz z propozycją utworzenia banku danych na temat występujących w Polsce wirusów oraz sposobów ich zwalczania.
35

Programy narzędziowe

Przemysław Wnuk
Opis najnowszych wersji dwóch popularnych pakietów narzędziowych dla mikrokomputerów klasy PC: Norton Utilities Advanced Edition 4.5 oraz PC Tools DeLuxe 5.0.
36

Oswajanie AutoCADa

Zbigniew Blewoński
37

Postscriptum po trzech latach

Jakub Tatarkiewicz
38

Automatyzacja pomiarów

Jacek Nogala, Jolanta Peryt, Marek Peryt, Lech Proboszcz, Mirosław Świniarski
39

Toshiba T1000

Andrzej Nafalski, Mirosław Wójtowicz
43

Grząski grunt

Grzegorz Eider
44

Nasz komputerowy świat

Grzegorz Eider
64

Giełda

Zenon Rudak