3

W „Komputerze” i okolicach

Marek Młynarski
Najnowsze informacje dotyczące polskiego rynku mikrokomputerowego, realizowanych projektów rozwoju polskiego oprogramowania oraz działaniach organizacyjnych w ramach redakcji czasopisma.
3

Witamy Juniora!

Władys­ław Majewski
Omówienie cyklu wydawniczego miesięcznika „Komputer” i tego, jak bardzo odbiega on wciąż od pełnej komputeryzacji, oraz wzmianka o pojawieniu się komputera edukacyjnego Elwro 800 Junior.
4

Informatyka i środki masowego przekazu

R. B.
Fragmenty dyskusji na forum seminarium Pressinfo, zorganizowanego w Walencji w 1985 roku. Wciąż bardzo aktualne przemyślenia na temat przyszłości mediów drukowanych oraz dziennikarstwa w ogóle w erze mediów elektronicznych.
5

Kino i komputery [2]

Jacek A. Likowski
Druga część artykułu stanowiącego dyskusję możliwości realizacji programu „wojen gwiezdnych” W tej części omówione zostały zagadnienia związane z poziomem abstrakcji języków programowania, ograniczeniami technik programowania oraz testowaniem oprogramowania.
9

Na cenzurowanym: drukarka Star NL-10

13

Stoper

14

Dwa światy pod wspólnym dachem

14

6502 — przykłady procedur

Maciej Kasperski
17

Wyzwanie sztucznej inteligencji

17

Inteligentny komputer?

Hermogen S. Pospiełow
17

Komputer i humanizm

23

Robin of the Wood

23

POKE n,∞

Grzegorz Czapkiewicz
23

Tomahawk

29

Kontrakt z kom­pu­te­ra

Tomasz Sypniewski
Przykład udanej komputeryzacji dużej centrali handlu zagranicznego za pomocą minikomputerów Datapoint na przykładzie przedsiębiorstwa Metalexport. Artykuł zawiera ogólne wskazówki jak realizować komputeryzację przedsiębiorstwa.
32

Programowanie gier logicznych [4]

32

Czy tylko zgadywanka?

Leszek Rudak
36

VisiCalc, OmniCalc 2

39

Zmienne w programowaniu

Zbigniew Kasprzycki
42

PC-DOS

Danuta Magdzik
45

Klub mistrzów Komputera

47

Listy

48

Komputer i ∞

48

Giełda