3

Pół roku

Władysław Majewski
Wstępniak redakcyjny.
3

Konkurs

Grzegorz Eider
Wzmianka o rozpoczęciu konkursu Micro Historicus na scenariusz i program komputerowy o tematyce historycznej i celu edukacyjnym.
4

Komputery zamiast konsylium

Stanisław Marek Królak
Rozmowa z prof. dr hab. Andrzejem Wierzbickim, sekretarzem naukowym Komitetu Polska 2000 PAN, na temat komputerowych systemów ekspertowych, symulacyjnych i prognozujących.
5

Sąd techniczny

Zenon Rudak
Prezentacja dwóch komputerów-kandydatów na polski komputer edukacyjny – ELWRO 700 Solum oraz ELWRO 800 Junior – oraz protokół spotkania Zespołu Oceniającego mającego stwierdzić przydatność konstrukcji do zastosowania w polskim szkolnictwie.
6

Komputeryzujemy się

(jr)
Przedruki ilustrujące problemy i przeszkody na drodze rozwoju polskiej komputeryzacji.
8

Więcej niż to możliwe

Relacja o opracowywanych w Polsce technologiach produkcji matryc światłoczułych i pamięci polimerowych.
11

W „Almaturze”

Wojciech Olejniczak
Historia komputeryzacji Studenckiego Biura Turystycznego Almatur.
12

Chroń pamięć przed włamaniem

Rafał Brzeski
Opis możliwych typów przestępstw związanych z użyciem komputera, stanu zabezpieczeń przed nimi oraz adekwatności obowiązującego prawa.
13

Pamięć 80 KiB dla ZX Spectrum

Robert Ulewski
Opis sposobu rozszerzenia pamięci operacyjnej mikrokomputera Sinclair ZX Spectrum z 16 KiB do 80 KiB.
14

Spectrum i magnetofon [1]

Andrzej Kadlof
Pierwszy artykuł z cyklu opisującego sposób korzystania z taśmowej pamięci masowej przez mikrokomputery Sinclair ZX Spectrum.
15

W pogoni za dodatkowymi bajtami

Wojciech Wojnatowski
Opis modułu rozszerzającego pamięć operacyjną komputerów Amstrad CPC, produkowanego przez firmę Vortex.
16

Stacja dysków elastycznych

Zenon Rudak
Opis podstawowych zasad działania pamięci masowej w postaci dysków elastycznych.
17

Stacja dysków VC-1541

Mariusz Dec, J.K.S.
Kompletny artykuł opisujący cechy stacji dysków Commodore VC-1541 oraz sposób jej wykorzystania i programowania.
20

Dyski elastyczne z zapisem radialnym

Roland Wacławek
Opis rozwiązania stacji dysków z zapisem radialnym zamiast koncentrycznego.
21

Optyczne pamięci masowe

Tomasz Zieliński
Informacje o pojawiającym się standardzie pamięci optycznych CD-ROM, pamięci optycznych WORM (CD-R) oraz pamięci magnetooptycznych (MO).
22

Nośnik bez granic pojemności

Stanisław Kozerawski
Opis zasad funkcjonowania optycznych pamięci masowych.
23

Nodes of Yesod

(djt)
Opis gry Nodes of Yesod.
26

POKE n,∞

Grzegorz Czapkiewicz
Stały dział prezentujący modyfikacje gier umożliwiające zniesienie ograniczeń nałożonych przez programistów.
27

Znudzona Mona

Jakub Tatarkiewicz
Opis prostej przystawki firmy Thunderware, umożliwiającej przekształcenie drukarki Apple ImageWriter w prosty skaner wierszowy i wszystywaniec czarno-białych obrazów rastrowych do pamięci mikrokomputerów Apple Macintosh.
30

Nowe edytory tekstu dla ZX Spectrum

Darosław J. Toruń
Przegląd możliwości, zalet i wad trzech najnowszych edytorów tekstu dla mikrokomputera ZX Spectrum: The Writer, The Last Word oraz Tasword Three.
32

Litery

Zenon Rudak
Program dla mikrokomputera ZX Spectrum umożliwiający wyprowadzanie na ekranie dowolnie powiększonych znaków z dokładnością pozycjonowania do jednego piksela.
34

Kto płaci za błędy?

Rafał Brzeski
Przegląd problemów wynikających z błyskawiczności realizacji operacji przez elektroniczne systemy bankowe i finansowe oraz rozważania na temat odpowiedzialności za ewentualne pomyłki i błędy.
34

Czy komputery mylą się?

Wiktor B. Daszczuk
Rozważania nad możliwościami popełniania błędów przez sprzęt komputerowy, częstotliwością występowania takich awarii oraz źródeł pojawiania się błędu w oprogramowaniu i sposobów zapobiegania im.
37

PC klan

Andrzej J. Piotrowski
Wstępniak do działu PC klan.
38

IBM PC/AT

Leszek Kamionka
Opis komputera IBM PC/AT.
40

Komputerowa współpraca

Jacek Chrulski
Opis sposobu wykorzystania prostych mikrokomputerów 8-bitowych (tu: Amstrad CPC) jako terminali komputerów osobistych klasy IBM PC, podłączonych za pomocą łącz szeregowych.
42

Standard interfejsu szeregowego RS-232C

Andrzej J. Piotrowski
Opis standardu interfejsu szeregowego RS-232C (V24).
45

Klub mistrzów Komputera

Leszek Rudak
Klub mistrzów Komputera oraz trzeci odcinek cyklu Historia komputera.
46

Komputer i ∞

Matematyk
Opis notacji Backusa-Naura (BNF) służącej do opisu gramatyki języków programowania.