3

Atari

Notka o temacie wiodącym zeszytu — mikrokomputerach firmy Atari.
3

Smok nadleciał

Władysław Majewski
Felieton na temat zainteresowania Czytelników czasopisma zamieszczonymi w poprzednich numerach notkami o tajwańskich firmach oferujących w Polsce komputery klasy PC po wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
4

Nasze programy

Jerzy Pusiak
Informacja o kilku programach komputerowych wydanych pod szyldem Komputera.
4

Czytaj

Stanisław Marek Królak
Recenzje kilku książek o tematyce informatycznej.
4

Komputeryzujemy się

(jr)
Satyryczny dział zawierający przedruki o tematyce informatycznej z prasy nieinformatycznej.
5

Postaci mikroświata: Mitchell D. Kapor

Jacek A. Likowski
Krótka notka biograficzna o Mitchellu D. Kaporze, założycielu firmy Lotus.
7

Test Komputera: Atari 130 XE

Zenon Rudak
Test mikrokomputera domowego Atari 130 XE.
9

Test Komputera: drukarka Atari 1029

Zenon Rudak
Test firmowej drukarki Atari 1029, przeznaczonej dla komputerów serii XL i XE.
9

Test Komputera: stacja Atari 1050

Zenon Rudak
Test firmowej stacji dysków Atari 1050, przeznaczonej dla komputerów serii XL i XE.
11

Komputery Atari w Polsce

Elżbieta Bobrowska, Zenon Rudak, Stefan Szczypka
Wywiad z przedstawicielem amerykańskiej firmy Atari, szefem biura do spraw współpracy z krajami Europy Wschodniej, Lucjanem Wenclem.
12

Pełen serwis

Elżbieta Bobrowska
Wywiad z szefem promocji komputerów Atari w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Karen, Wiesławem Migutem.
13

Obraz w komputerze Atari

Wojciech Zientara
Opis działania systemu generowania obrazu i procesora obrazu ANTIC w mikrokomputerach domowych firmy Atari.
14

Atari Display List

Krzysztof Bednarek
Opis programowania układu generowania obrazu Antic za pomocą programów Display List.
15

Katalog błędów

Zenon Rudak
Lista kodów błędów dla domowych mikrokomputerów firmy Atari.
16

Kompilator MMG

(jr)
Krótki opis kompilatora języka Atari BASIC, Microsoft MMG.
18

Generator polskich liter na Atari 800 XL/XE

Wojciech Zientara
Program modyfikujący generator znaków mikrokomputerów domowych Atari w sposób umożliwiający wyświetlanie na ekranie w trybie tekstowym polskich znaków diakrytycznych.
19

Grafika Atari 130 XE

Stefan Szczypka
Złożona za pomocą mikrokomputera Atari kolumna prezentująca możliwości tej klasy sprzętu w zakresie elektronicznego składu i druku.
21

Software 520ST

Stefan Szczypka
Krótka lista najpopularniejszych aplikacji dla mikrokomputerów z rodziny Atari ST.
23

Myszeidos — wiek dwudziesty

Stefan Szczypka
Krótki opis czterech programów malarskich dla mikrokomputerów z rodziny Atari ST: EasyDraw, DEGAS, NeoChrome, N-Vision.
28

Bazy danych

Stanisław Marek Królak
Notka o dużych wielodostępnych bazach informacji.
28

Atari 1040STF

(gs)
Notka o wprowadzeniu na rynek nowego modelu mikrokomputera z rodziny Atari ST.
28

Videoton w natarciu

Stanisław Marek Królak
Notka o powiększającej się produkcji i ofercie węgierskiej firmy Videoton.
29

Klub ST

Grzegorz Czapkiewicz
Notka o uruchomieniu Korespondencyjnego Klubu Użytkowników Atari ST.
29

Dyskietka 3½"

Zenon Rudak
Krótka informacja o budowie i działaniu mikrodyskietek o średnicy 3½".
30

Atari 520ST

Zenon Rudak
Krótka recenzja mikrokomputera Atari 520ST.
33

POKE n,∞

Grzegorz Czapkiewicz
Stały dział poświęcony modyfikacjom gier.
34

Programowanie gier logicznych [5] Go — wyzwanie dla informatyków

Janusz Kraszek
Krótkie wprowadzenie w zagadnienia związane z tworzeniem programów komputerowych grających w Go.
35

Magnetofon i ZX Spectrum [3]

Andrzej Kadlof
Opis procedur ROM mikrokomputera ZX Spectrum poświęconych obsłudze pamięci masowej w postaci magnetofonu kasetowego.
37

BASIC dla każdego komputera

Zbigniew Pojmański
Opis inicjatywy Basicode-2, mającej na celu umożliwienie przenośności postaci źródłowej oprogramowania w języku BASIC pomiędzy wieloma typami mikrokomputerów wyposażonymi w różnorodne interpretery tego języka.
37

PC klan

Andrzej J. Piotrowski
Wstępniak do działu PC klan.
40

Sieci lokalne [1]

Andrzej J. Piotrowski
Wprowadzenie do tematyki sieci lokalnych.
43

Rodzina mikroprocesorów 68000 [1]

Andrzej J. Piotrowski
Artykuł zapoczątkowujący cykl opisujący mikroprocesory i układy towarzyszące składające się na rodzinę 68000 firmy Motorola.
45

KMK

Leszek Rudak
Klub Mistrzów Komputera wraz z piątą częścią cyklu Historia komputera.
46

Input-Output

Dział przeznaczony na listy od czytelników oraz odpowiedzi redakcji.