RSS

PECOM 32: szkolny komputer w Jugosławii

Zenon Rudak

Od czterech lat prowadzone są eksperymenty z nauczaniem podstaw informatyki w szkołach podstawowych Jugosławii. Eksperymentem objęte były szkoły Serbii. Edukacja komputerowa zaczyna się w klasie czwartej i obejmuje informacje o komputerach, ich możliwościach i zastosowaniach. Uczniowie poznają algorytmy prostych programów, uczą się je sami układać, poznają podstawowe pojęcia informatyki. W klasie szóstej i siódmej rozpoczynają samodzielne programowanie i rozwiązywanie zadań matematycznych, statystycznych i graficznych. W tym czasie uczniowie poznają też języki programowania.

Jugosłowiańskie władze szkolne po analizie wyników eksperymentu w Serbii postanowiły w roku szkolnym 1986/87 wprowadzić nauczanie podstaw informatyki w szkołach podstawowych całego kraju.

Nauczanie prowadzone będzie przy pomocy rodzimego mikrokomputera PECOM 32. Wybór tego właśnie mikrokomputera jest wynikiem analizy potrzeb i możliwych do przyjęcia rozwiązań organizacyjnych. Jugosławia, jak wiele innych państw, wybrała produkt własnego przemysłu. Zrezygnowano z atrakcyjnych (często pozornie) ofert takich gigantów, jak Commodore czy Atari.

PECOM 32

PECOM 32 to mały, 8-bitowy mikrokomputer umożliwiający pracę w sieci lokalnej. Parametry tego komputera są następujące:

Elektronska Industrija, zakład produkujący PECOM 32, posiada własne biura tworzące oprogramowanie dla tego komputera. Wykonują one programy zamawiane przez użytkowników. Jugosłowiańskie władze szkolne powołały również specjalne zespoły tworzące programy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Poza szkołą ten prosty komputer wykorzystywany jest do obróbki danych zbieranych przez inkasentów rejonów energetycznych. PECOM 32 produkowany jest w dużych ilościach, a jego cena równa się jednej średniej płacy pracownika państwowego w Jugosławii.